Privacyregelement

De gemeente Berkelland verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publiek rechterlijke  taken persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Berkelland verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Berkelland omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  worden gevolgd. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens hebben wij geregeld in ons informatieveiligheid- en privacy beleid.